Navigation

Dr.-Ing. Johannes Hofmann

Department Informatik (INF)
Lehrstuhl für Informatik 3 (Rechnerarchitektur)

Raum: Raum 07.158
Martensstraße 3
91058 Erlangen

Awards

  • 2018: Gauss Award (Gauss Centre for Supercomputing (GCS))

Publications